Apokalipsa.org
swinarski.eu
Apokalipsa
Apokalipsa
 
 
Apokalipsa wg. św. Jana

| Jeruzalem czasów mesjańskich


9
I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych, i tak się do mnie odezwał: Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka., 10 I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, 11 mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: 12 Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach - dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. 13 Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. 14 A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka. 15 A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć Miasto i jego bramy, i jego mur. 16 A Miasto układa się w czworobok i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość i wysokość jego są równe. 17 I zmierzył jego mur - Sto czterdzieści cztery łokcie: miara, którą ma anioł, jest miarą człowieka. 18 A mur jego jest zbudowany z jaspisu, a Miasto - to czyste złoto do szkła czystego podobne. 19 A warstwy fundamentu pod murem Miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem. Warstwa pierwsza - jaspis, druga - szafir, trzecia - chalcedon, czwarta - szmaragd, 20 piąta - sardoniks, szósta - krwawnik, siódma - chryzolit, ósma - beryl, dziewiąta - topaz, dziesiąta - chryzopraz, jedenasta - hiacynt, dwunasta - ametyst. 21 A dwanaście bram to dwanaście pereł: każda z bram była z jednej perły. I rynek Miasta to czyste złoto jak szkło przeźroczyste. 22 A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan, Bóg wszechmogący oraz Baranek. 23 I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą - Baranek. 24 I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. 25 I za dnia bramy jego nie będą zamknięte:, bo już nie będzie tam nocy. 26 I wniosą do niego przepych i skarby narodów. 27 A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka.

Nowe stworzenie - Jeruzalem niebiańskie

1 I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. 2 I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. 3 I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. 4 I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. 5 I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. 6 I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec., Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. 7 Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. 8 A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga
 
.   
 

Reuters: Top News

Reuters News

Reuters.com is your source for breaking news, business, financial and investing news, including personal finance and stocks. Reuters is the leading global provider of news, financial information and technology solutions to the world's media, financial institutions, businesses and individuals.

1 - Short on staff: Nursing crisis strains U.S. hospitals
2 - Trump tax cut plan gains momentum after budget vote
3 - Trump's Obamacare shift complicates ability to work with Democrats
4 - Searching for Trump card, Democrats watch Virginia governor's race
5 - Low pay, no bonus: U.S. retailers struggle with hiring
6 - Senate panel postpones hearing with Trump lawyer Cohen in Russia probe
7 - Having nuclear weapons 'matter of life and death' for North Korea: agency
8 - U.S. says 24 people harmed from recent 'attacks' in Cuba
9 - In Kirkuk, Kurds' joy turns to fear after Iraqi army takeover
10 - Canada granting asylum to U.S. border crossers at higher rates: data
1 - Short on staff: Nursing crisis strains U.S. hospitals

MORGANTOWN, West Virginia (Reuters) - A shortage of nurses at U.S. hospitals hit West Virginia's Charleston Area Medical Center at the worst possible time.

20/10/2017 12:50:06

2 - Trump tax cut plan gains momentum after budget vote

WASHINGTON (Reuters) - President Donald Trump's tax reform plans won partial support on Friday when Republican U.S. Senator Rand Paul said he was "all in" for massive tax cuts, but the party was still far from united over how to achieve the main item on its domestic agenda.

20/10/2017 20:22:52

3 - Trump's Obamacare shift complicates ability to work with Democrats

WASHINGTON (Reuters) - President Donald Trump's disavowal this week of a bipartisan agreement to stabilize Obamacare has further eroded the already minimal trust congressional Democrats had in him, complicating prospects for gaining their cooperation on a range of issues.

20/10/2017 19:40:42

4 - Searching for Trump card, Democrats watch Virginia governor's race

RICHMOND, Va. (Reuters) - Speaking as a folksy physician running for Virginia governor, Democrat Ralph Northam vowed in a recent campaign ad to fight Donald Trump on cuts to education funding, environmental protections and health care access.

20/10/2017 17:54:37

5 - Low pay, no bonus: U.S. retailers struggle with hiring

(Reuters) - U.S. retailers are finding it increasingly difficult to hire employees for stores and for middle and higher management as low pay and a feeling of uncertainty clouds the industry following a spate of bankruptcies and store closures.

20/10/2017 12:52:30

6 - Senate panel postpones hearing with Trump lawyer Cohen in Russia probe

WASHINGTON (Reuters) - The Senate Intelligence Committee investigating U.S. allegations of Russian interference in the 2016 election said on Friday it had postponed a public hearing with Michael Cohen, President Donald Trump's lawyer, and it would be rescheduled.

20/10/2017 18:45:58

7 - Having nuclear weapons 'matter of life and death' for North Korea: agency

MOSCOW (Reuters) - Pyongyang does not plan to hold any talks with Washington about its nuclear program, a senior North Korean diplomat said on Friday, declaring that possessing nuclear weapons was a matter of life and death for North Korea, the RIA news agency reported.

20/10/2017 19:04:42

8 - U.S. says 24 people harmed from recent 'attacks' in Cuba

WASHINGTON (Reuters) - The U.S. State Department confirmed on Friday that 24 people have suffered health effects from "attacks" in Cuba earlier this year against diplomatic personnel and that an investigation is ongoing.

20/10/2017 19:41:53

9 - In Kirkuk, Kurds' joy turns to fear after Iraqi army takeover

KIRKUK, Iraq (Reuters) - Turkmen and Arab shoppers stroll through an open-air food market in an ethnically mixed area of Kirkuk, haggling over the price of tomatoes and gossiping about their neighbors.

20/10/2017 20:03:30

10 - Canada granting asylum to U.S. border crossers at higher rates: data

cTORONTO (Reuters) - Asylum seekers who illegally crossed the U.S. border into Canada this year are obtaining refugee status at higher rates, new data shows, as authorities accept claims from people who say they feared being deported by U.S. President Donald Trump's administration.

20/10/2017 20:15:58 
Apokalipsa